Saib-i Tebrîzî Dîvânı Şerhi

Kategori: Klasik

Yazar: Ebubekir Nusret Harputî

“Bāzār-ı imkānda miftāhsız kilīd yokdur. Sen baġlu ve müşkillere fütūhı gönüller kapusundan taleb eyle, elbetde açılur. Lākin miftāh-ı müşkilāt olan kalbi tedārik itmek kadar bir müşkil yokdur ve belānın a‘zamı bundadır ki herkesi bu kapuya yanaşdırmazlar… Ma‘lūm ola ki insānın āhiretde ma‘lūmāt ve melezz-i zātī dünyāda olan ahvālinin semeresidir. Gūyā dünyā bāġçesinde benīādem bir alay fidanlardır ki hadīka-i bekāya nakl olınup maksūd olan semeresi anda zuhūr itse gerek bizler ise bu dār-ı fenāda mevtin çāresi olmadıġın bilür iken kökler salmışuzdur.
Klasik şiir geleneğinde, sanat ve anlam derinliğine dayanan bir üslûp olan Sebk-i Hindî, XVI ve XVII. yüzyılda ortaya çıkmış; İran, Hindistan, Afganistan, Irak, Tacikistan ve Osmanlı coğrafyasında etkili olmuştur. Bu üslûp, klasik şiirin müesses nizamında, yani asırlar boyu devam eden yerleşik estetik yapısı ve anlam dünyasında gerçekleşen en kayda değer değişimlerden biri olarak sayılabilir. Yeni, orijinal ve girift mazmunlar, ince hayaller, anlam kapalılığı, az kelime ile çok şey ifade etme gibi hususlar bu üslûbun ayırt edici vasıflarını teşkil eder. Söz konusu anlam kapalılığının, girift mazmunların ve ince hayallerin çözümlenmesine duyulan ihtiyaç, Türkçe şerh faaliyetlerine yeni bir ivme kazandırmıştır. Bu sahada telif edilen şerhlerden biri de Ebûbekir Nusret Efendi tarafından Sâib-i Tebrîzî’nin bazı şiirleri için kaleme alınmıştır. Az sayıda Türkçe şiiri de bulunan Sâib-i Tebrîzî söz konusu üslûbun en önemli temsilcilerindendir ve divan şairlerimizden Nâbî’yi de derinden etkilemiştir. Çözümlenmesinde kimi zaman güçlüklerle karşılaşılan Hint üslubu şiirinin şerh edilebilmesi için bir şarihin ileri derecede şiir bilgisine sahip olması gerekir. İşte Ebûbekir Nusret Harputî böyle bir müktesebata sahiptir. Âlim ve mutasavvıf kişiliğinin yanı sıra şiir söyleyecek düzeyde dilin inceliklerine vakıf olması bu şerhi daha anlamlı ve değerli kılmaktadır. XVIII. yüzyıl şair ve yazarı Nusret Efendi’nin Sâib-i Tebrîzî Dîvânı Şerhi, metnin daha kolay anlaşılmasını sağlayacak bir lügatçe ile birlikte bugünün okuyucularının ilgisine sunuluyor.

  • 129,50 ₺ 185,00 ₺

Yazar:Ebubekir Nusret Harputî

Yetiştiği çevrede Çankal-zâde adıyla tanınan, XVIII. yüzyıl şair ve yazarı Ebûbekir Nusret Efendi aslen Harputludur. Devamı için tıklayınız

Kitap Adı: Saib-i Tebrîzî Dîvânı Şerhi
Orijinal Adı:
Yazar: Ebubekir Nusret Harputî
Editör:
Çevirmen: Emrullah Yakut
Kategori: Klasik
Kağıt / Cins: Holmen / Karton Kapak
Baskı Sayısı: 1
Yayın Tarihi: 12.05.2023
Sayfa Sayısı: 640
Ebat: 15,5 * 24
Dili: Türkçe
ISBN: 978-625-6385-35-1
Ek Bilgi:

BU KİTABA BAKANLARIN İNCELEDİĞİ DİĞER KİTAPLAR

Fakültelerin Kavgası

Immanuel Kant

Fakültelerin Kavgası

Kategori: Klasik

₺105,00 150,00 ₺

Dîvânu Lugâti’t-Türk: Türk Dilinin İlk Sözlüğü

Kaşgarlı Mahmud

Dîvânu Lugâti’t-Türk: Türk Dilinin İlk Sözlüğü

Kategori: Klasik

₺245,00 350,00 ₺

Besmele Tefsiri

Hâcı Bektaş Velî

Besmele Tefsiri

Kategori: Klasik

₺56,00 80,00 ₺

Saib-i Tebrîzî Dîvânı Şerhi

Ebubekir Nusret Harputî

Saib-i Tebrîzî Dîvânı Şerhi

Kategori: Klasik

₺129,50 185,00 ₺

Bir Kıssa Bin Hisse: Doğu'nun En Güzel Hikayeleri 1. Cilt

Avfî

Bir Kıssa Bin Hisse: Doğu'nun En Güzel Hikayeleri 1. Cilt

Kategori: Klasik

₺70,00 100,00 ₺

Mevlânâ Menkıbeleri

Ferîdûn-i Sipehsâlâr

Mevlânâ Menkıbeleri

Kategori: Klasik

₺63,00 90,00 ₺

Esmâ-i Hüsnâ Şerhi

Ebû Hâmid Muhammed el-gazzâlî

Esmâ-i Hüsnâ Şerhi

Kategori: Klasik

₺56,00 80,00 ₺

Yunus Emre ve Divan'ı

(Hazırlayan) Orhan Kemâl Tavukçu

Yunus Emre ve Divan'ı

Kategori: Klasik

₺126,00 180,00 ₺

Kalpa Sūtra

Bhadrabāhu Svāmi

Kalpa Sūtra

Kategori: Klasik

₺49,00 70,00 ₺

Hilye-i Enbiyâ

Neşâtî

Hilye-i Enbiyâ

Kategori: Klasik

₺35,00 50,00 ₺

Fîhi Mâ Fîh

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî

Fîhi Mâ Fîh

Kategori: Klasik

₺56,00 80,00 ₺

Velâyetnâme

Hâcı Bektaş Velî

Velâyetnâme

Kategori: Klasik

₺98,00 140,00 ₺

The Mathnawi I – II (kutulu)

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî

The Mathnawi I – II (kutulu)

Kategori: Klasik

₺280,00 400,00 ₺

Aşokāvadāna

Aşokāvadāna

Kategori: Klasik

₺49,00 70,00 ₺

Yedi Meclis Mecâlis-i Seb‘a

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî

Yedi Meclis Mecâlis-i Seb‘a

Kategori: Klasik

₺49,00 70,00 ₺

Pendnâme

Ferîddüddîn-i Attâr

Pendnâme

Kategori: Klasik

₺35,00 50,00 ₺

Âriflerin Tesbihi

Molla Câmî

Âriflerin Tesbihi

Kategori: Klasik

₺49,00 70,00 ₺

Munkiz Tercümesi

Mehmed Zihni Efendi-Mehmed Said

Munkiz Tercümesi

Kategori: Klasik

₺47,60 68,00 ₺


VE BENZERSİZ ÖNERİLER

İktidar ve Sanat

Ünal Araç

İktidar ve Sanat

Çevirmen:

Kategori: Tarih

₺84,00 120,00 ₺

Liberalizm Neden Çöktü?

Patrick J. Deneen

Liberalizm Neden Çöktü?

Çevirmen: İsmail Hakkı Yıldız

Kategori: İnsan ve Toplum

₺70,00 100,00 ₺

Türkiye'nin Göçmen Kuşları

Alper Tüydeş

Türkiye'nin Göçmen Kuşları

Çevirmen:

Kategori: Çocuk

₺98,00 140,00 ₺

Erken Modern Avrupa Tarihi Esaslar 1

(Hazırlayan ) Hamish Scott

Erken Modern Avrupa Tarihi Esaslar 1

Çevirmen: İsmail Hakkı Yılmaz

Kategori: Tarih

₺126,00 180,00 ₺

Sinan

Bertan Rona

Sinan

Çevirmen:

Kategori: Sanat

₺42,00 60,00 ₺

Gün Olur

Oriane Smith

Gün Olur

Çevirmen: Hande Kayhan

Kategori: Çocuk

₺84,00 120,00 ₺

Türk Dili ve Edebiyatı Üzerine Makaleler

Rıza Tevfik Bölükbaşı

Türk Dili ve Edebiyatı Üzerine Makaleler

Çevirmen:

Kategori: Edebiyat

₺175,00 250,00 ₺

Ivan Osokin'in Tuhaf Hayatı

Pyotr Demyanoviç Uspenski

Ivan Osokin'in Tuhaf Hayatı

Çevirmen: Eyüp Karakuş

Kategori: Edebiyat

₺63,00 90,00 ₺

E-Posta Adresiniz

Yeni çıkan kitaplar, kampanyalar ve tüm yeniliklerden haberdar edelim.

Üyelik Sözleşmesi, Aydınlatma Metni’ni ve Gizlilik ve Çerez Politikası’nı okudum, anladım ve onaylıyorum.

Lütfen Üyelik Sözleşmesi, Aydınlatma Metni ve Gizlilik ve Çerez Politikası metinlerini onaylayınız!