Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî

HAYATI - BİYOGRAFİSİ

6 Rebîülevvel 604’te (30 Eylül 1207) Horasan’ın Belh şehrinde doğan, ilmî yönünü ve edebî tavrını sûfî kişiliğinde birleştiren Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, tasavvuf tarihinde hem düşünce hem de sosyal yapı bakımından köklü dönüşümlerin gerçekleştiği XIII. yüzyılın kalıcı etki bırakan ve kendisinden sonraki birikimi şekillendiren temsilcilerindendir. Mevlânâ henüz beş yaşında iken ailesi Belh’ten göç ederek önce Hicaz’a ardından hac dönüşü Şam üzerinden Anadolu’ya gelmiştir. Daha sonra babası Bahâeddin Veled’in Alâeddin Keykubad tarafından daveti üzerine aile Konya’ya yerleşmiştir. Babasının vefatından sonra onun yerine müderrislik yapmaya başlayan Mevlânâ, Bahâeddin Veled’in müridlerinden olan Seyyid Burhâneddin Muhakkık-ı Tirmizî’ye intisâb ederek tasavvufî faaliyetlerini sürdürmüştür. Seyyid Burhâneddin vesilesiyle ilmî yetkinliğini ilerletmesi amacıyla Şam’a gitmiş ve burada İbnü’l-Arabî, Sa‘deddîn-i Hammûye, Evhadüddîn-i Kirmânî ve Sadreddin Konevî ile görüşmüştür. Seyyid Burhâneddin’in vefatından sonra Konya’ya dönen Mevlânâ’nın, burada müderrisliğe devam ederken Şems-i Tebrizî ile karşılaşması onun hayatındaki dönüm noktası olmuştur. Mevlânâ, 5 Cemâziyelâhir 672 (17 Aralık 1273) tarihinde vefat etmiştir. Öne çıkan eserleri şunlardır: Dîvân-ı Kebîr, Mesnevî, Fîhi mâ fîh ve Mecâlis-i Seb‘a.

YAZARIN KİTAPLARI

Fîhi Mâ Fîh

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî

Fîhi Mâ Fîh

Çevirmen: Adnan Karaismailoğlu

Kategori: Klasik

₺60,00

The Mathnawi I – II (kutulu)

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî

The Mathnawi I – II (kutulu)

Çevirmen: Reynold A. Nicholson

Kategori: Klasik

₺300,00

Yedi Meclis Mecâlis-i Seb‘a

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî

Yedi Meclis Mecâlis-i Seb‘a

Çevirmen: Hicabi Kırlangıç

Kategori: Klasik

₺28,00

Papağan ve Tüccar

Marjan Vafaeian Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî

Papağan ve Tüccar

Çevirmen: Müge Akbulut

Kategori: Çocuk Kitaplığı

₺20,00

E-Posta Adresiniz

Yeni çıkan kitaplar, kampanyalar ve tüm yeniliklerden haberdar edelim.