Mehmed Zihni Efendi-Mehmed Said

Mehmed Zihni Efendi-Mehmed Said

HAYATI - BİYOGRAFİSİ

Mehmed Zihni Efendi
1846 yılında İstanbul’da doğdu. 1868’den itibaren on yıl Matbaa-i Âmire’de (Dârüttıbâa) kâtiplik ve musahhihlik yaptı. Sonrasında yirmi yıl boyunca farklı okullarda öğretmenlik yaptı. Aynı dönemde II. Abdülhamid’in emriyle maârif nezâretinin “tedkîk-i müellefât” kısmında çalıştı. Pek çok eser telif ve tercüme eden Mehmed Zihni Efendi, 1913 yılında İstanbul’da vefat etti.

Mehmed Said
1836 yılında İstanbul’da doğdu. Fatih medresesinden icazet aldı. 1857’den itibaren yirmi yıl Matbaa-i Âmire’de (Dârüttıbâa) musahhihlik yaptı. Daha sonra farklı okullarda öğretmenlik yaptı ve 1908 yılında emekli oldu. Üçü Mehmed Zihni Efendi ile birlikte olmak üzere beş eser telif ve tercüme eden Emiroğlu Mehmed Said, 1918 yılında vefat etti.

YAZARIN KİTAPLARI

Munkiz Tercümesi

Mehmed Zihni Efendi-Mehmed Said

Munkiz Tercümesi

Çevirmen: Hazırlayan: Furkan Ustakurt

Kategori: Klasik

₺24,00

E-Posta Adresiniz

Yeni çıkan kitaplar, kampanyalar ve tüm yeniliklerden haberdar edelim.