Thomas Hobbes

Thomas Hobbes

HAYATI - BİYOGRAFİSİ

Avrupa siyasi düşünceler tarihinin en etkili toplumsal sözleşme kuramcılarından biri olan İngiliz filozof Thomas Hobbes 5 Nisan 1588’de doğdu. Klasik Latince, Yunanca ve temel bilimler eğitimin ardından Oxford’da öğrenim gördü. Entelektüel kariyeri boyunca Latincenin yanı sıra İngilizce de yazdı ve İngilizceyi bir kültür dili olarak kullanan ilk isimlerden biri oldu. Paris’e gitti. Galileo Galilei gibi birçok Avrupalı çağdaşıyla ahbaplık etti ve ilk önemli eseri De Cive’yi Paris’teyken kaleme aldı (1642). İngiliz İç Savaşındaki keskin gözlemlerinin ürünü olan Leviathan’ı (1651) ve yaklaşık on beş yıl sonra onu tamamlayan eseri Behemoth’u yazdı. Gerek İç Savaş gerekse Restorasyon döneminde siyasetin içinde geçirdiği uzun yılların ardından, Thomas Hobbes 4 Aralık 1679’da 91 yaşında vefat etti. Aradan geçen yüzyıllara rağmen Thomas Hobbes, giderek daha çok incelenen bir filozofa dönüşmüştür. Realist yaklaşımıyla siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler teorilerine damgasını vuran Hobbesçu düşünce, Locke, Rousseau, Hegel gibi pek çok büyük ismi etkilemiş ve hem liberalizme hem de muhafazakâr düşünceye ilham vermiştir. Hobbes’un iki önemli eseri, filozofun ölümünün üzerinden geçen üç yüzyılı aşkın bir sürenin ardından Türkçedeki yerini almıştır: Leviathan (YKY, 1993; 21. baskı, 2019) ve De Cive: Yurttaşlığın Felsefi Temelleri (Belge, 2010; 3. baskı, 2018)

YAZARIN KİTAPLARI

Behemoth ya da İngiltere İç Savaşının İçyüzü

Thomas Hobbes

Behemoth ya da İngiltere İç Savaşının İçyüzü

Çevirmen: Abdullah Yılmaz

Kategori: Felsefe

₺0.00

E-Posta Adresiniz

Yeni çıkan kitaplar, kampanyalar ve tüm yeniliklerden haberdar edelim.