Molla Câmî

Molla Câmî

HAYATI - BİYOGRAFİSİ

Nakşibendî tarikatına mensup İranlı meşhur âlim ve şair olan Molla Câmî, 1414 yılında Horasan’ın Câm şehrinin Harcird kasabasında doğdu. Câm şehrine nisbetle “Câmî” mahlasını almıştır. İlk tahsiline babasının yanında başlayan Câmî, babası Herat’a gidip Nizâmiye Medresesi’ne müderris olunca öğrenimini orada sürdürdü. Sonrasında Semerkant’a giderek Uluğ Bey Medresesi’nde Bursalı Kadızâde-i Rûmî’den riyâziyyat dersleri aldı. Câmî, ilk olarak Nakşibendî şeyhlerinden Sa‘deddîn-i Kâşgarî’ye intisap etmiş, onun vefatından sonra da halefi Hâce Ubeydullah Ahrâr’a bağlanmıştır. 1492 yılında Herat’ta vefat eden Câmî’nin cenazesi, başta Hüseyin Baykara ve Ali Şîr Nevâî olmak üzere devrin ileri gelenlerinin iştirakiyle kaldırılmış ve şeyhi Sa‘deddîn-i Kâşgarî’nin kabrinin yanına defnedilmiştir. Fars şiirinin en büyük üstatlarının sonuncusu sayılan Câmî, üstün şairlik kabiliyeti yanında dinî, edebî ve aklî ilimlerle tasavvuftaki derin vukufundan bütün şiirlerinde, mesnevilerinde ve özellikle tasavvufî mesnevilerinde geniş bir şekilde faydalanmış, ele aldığı konuları çok rahat ve sade bir dille anlatma gücünü göstermiştir.

YAZARIN KİTAPLARI

Âriflerin Tesbihi

Molla Câmî

Âriflerin Tesbihi

Çevirmen: Hicabi Kırlangıç

Kategori: Klasik

₺30,00

E-Posta Adresiniz

Yeni çıkan kitaplar, kampanyalar ve tüm yeniliklerden haberdar edelim.