Mehmed Tahir Münif Paşa

Mehmed Tahir Münif Paşa

HAYATI - BİYOGRAFİSİ

Antep’te dünyaya geldi. Antep, Kahire ve Şam’da öğrenim gördü. 1853’te Bâbıâli Tercüme Odası’na Arapça ve Farsça mütercimi olarak atandı. Hâmisi Kemal Paşa ile birlikte gittiği Berlin’de felsefe, doğa bilimleri, hukuk ve iktisat alanlarında dersler takip etti (1855-1857). Döndükten sonra Muhâverât-ı Hikemiye’yi yayımladı (1859). Ceride-i Havâdis’te muharrirliğe başladı (1860) ve Mecmua-i Fünûn’u çıkardı (1862). Ticaret Mahkemesi reisliği, Meclis-i Kebir-i Maarif reisliği, Tahran sefirliği (1872-1877, 1896-1898), Ticaret nazırlığı (1877) ve Meclis-i Fevkalâde-i Sıhhiye reisliği (1881-1885) görevlerinde bulundu. Üç kez Maarif nazırlığı yaptı (1877, 1878-1880, 1885-1891). Mekteb-i Hukuk’ta medhal-i ilm-i hukuk, hikmet-i hukuk ve ayrıca felsefe ve edebiyat dersleri verdi. 6 Şubat 1910’da vefat etti, Sahrayıcedit Mezarlığı’na defnedildi.

YAZARIN KİTAPLARI

Medhal-i İlm-i Hukuk

Mehmed Tahir Münif Paşa

Medhal-i İlm-i Hukuk

Çevirmen:

Kategori: İnsan ve Toplum

₺175,00 250,00 ₺

E-Posta Adresiniz

Yeni çıkan kitaplar, kampanyalar ve tüm yeniliklerden haberdar edelim.

Üyelik Sözleşmesi, Aydınlatma Metni’ni ve Gizlilik ve Çerez Politikası’nı okudum, anladım ve onaylıyorum.

Lütfen Üyelik Sözleşmesi, Aydınlatma Metni ve Gizlilik ve Çerez Politikası metinlerini onaylayınız!