Gönül Paçacı Tunçay

Gönül Paçacı Tunçay

HAYATI - BİYOGRAFİSİ

İstanbul Belediye Konservatuarının altı yıllık Türk Müziği Nazariyatı ve İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarının Temel Bilimler bölümlerini bitirdi. 1986-94 yılları arasında, İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans ve sanatta yeterlilik (doktora) derecelerini tamamladı. Tez konusu olan “Örneği az bulunan makamlarda bestelenmiş olan bir Kâr-ı Nâtık: Kâr-ı Nâdirat”, aynı yıl CRR Konser Salonunda, çeşitli önemli sanatçılar ile birlikte Kâni Karaca'nın solistliğiyle seslendirildi. Bu çalışmadan hareketle hazırladığı Önce Söz: Kâr-ı Nâtıkbaşlıklı sözlü külliyat, beraberindeki ses kayıtları ile Üsküdar Belediyesi Yayınlarınca 2018’de yayımlanmıştır. 1983 yılında kadrolu ses sanatçısı sınavını kazanarak İstanbul Belediye Konservatuarı Türk Musikisi İcra Heyetine dâhil oldu. Günümüzde İcra Heyetinin şefi ve İÜ Rektörlüğüne bağlı Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezinin (OMAR) kurucu müdürü olarak görev yapmaktadır. Paçacı Tunçay, buradaItrî, Ustalar OMAR’da, Dârü’l-elhân Mecmuası, “Sırlanmış Sesler: Dârülelhan Taş plak kayıtları” gibi çeşitli müzikolojik yayın faaliyetlerini başlatmış ve yine OMAR yayını olarak Tanburî Cemil Bey Tarafındanadlı kitabı yazmıştır. Gönül Paçacı Tunçay, Boyut Yayıncılık için Osmanlı’nın Sesleri ve Türk Müzik Geleneğini Yaşatanlar isimli kitap-CD/DVD serisinin sanat yönetmenliğini yapmış ve Itri’den günümüze on önemli sanatkârın tanıtıldığı kitapların metinlerini yazmıştır. Bu metinlerden yapılan özet 2000 yılında Magnificent Ottoman Composersadıyla İngilizce olarak basılmıştır. Paçacı Tunçay ayrıca Tarih Vakfı için yakın müzik tarihimize ilişkin belgeseller hazırlamış ve Cumhuriyetin Sesleri adlı kitabın editörlüğünü yaparak ana makalelerini yazmıştır. Osmanlı-İslam/Rum-Ortodoks/Ermeni/Yahudi grupların dinî ve din dışı müzik örneklerinden oluşan İstanbul-Müziğin Renkleriadlı kitap/CD çalışması da Tarih Vakfı-Boyut Yayınları ortaklığıyla yayımlanmıştır. 2005-2010 yılları arasında Kültür Bakanlığına müzik müzesi uzmanı olarak görevlendirilen sanatçının hazırladığı ve Yıldız Sarayı Mabeyn Salonunda üç ay süren “Neşriyât-ı Mûsıki” başlıklı sergi ve belgesel konserler ile eş zamanlı olarak Neşriyât-ı Mûsıki / Osmanlı Müziğini Okumak başlıklı kitabı da Kültür Bakanlığı tarafından yayımlanmıştır. VakıfBank Kültür Yayınları tarafından genişletilmiş 2. basımı yapılan bu kitap, anılan çalışmanın devamı niteliğindedir.

YAZARIN KİTAPLARI

Neşriyât-ı Mûsıki: Osmanlı Müziğini Okumak

Gönül Paçacı Tunçay

Neşriyât-ı Mûsıki: Osmanlı Müziğini Okumak

Çevirmen:

Kategori: Sanat

₺80,00

E-Posta Adresiniz

Yeni çıkan kitaplar, kampanyalar ve tüm yeniliklerden haberdar edelim.