Ensar Köse

Ensar Köse

HAYATI - BİYOGRAFİSİ

Mersin’in Mut ilçesinde dünyaya geldi.İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden 1992’de mezun oldu. Aynı üniversitede Yeniçağ Tarihi alanında “XVIII. Yüzyıl Başlarında Kafkaslarda Nüfuz Mücadelesi” adlı teziyle yüksek lisans; “Âyanlar Çağında İçel Sancağında Sosyal Hareketlilik” başlıklı teziyle ise doktora derecesi aldı. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi’nde öğretim üyesi (Doç. Dr.) olarak görev yapmaktadır. Akademik çalışmaları ağırlıklı olarak 17. ve 18. yüzyıllarda Osmanlı taşrasında toplumsal yapı, mahallî seçkinler ve âyanlık olgusu üzerinedir. Siyasetnâme literatürüne birkaç neşriyatla katkı sağlamıştır (Şeyzerî’nin Nehcü’s-sülûk fî Siyaseti’l-Mülûk, Kâtib Çelebi’nin Düstûru’l-amel li Islâhi’l-halel, Hasan Bey-zâde’nin Usûli’l-hikem fî Nizâmü’l-âlem). Ayrıca Kafkaslar hakkında Osmanlı Devleti ve Rusya Arasında Kafkasların Taksimi 1724 İstanbul Antlaşması adlı bir monografi kaleme almıştır. Kırım ve Doğu Akdeniz eksenli deniz ticareti tarihinin yanı sıra, Osmanlı toplumunda hak arama kültürü üzerine araştırmaları da vardır.

YAZARIN KİTAPLARI

Ağalar: Konya Aladağ'da Âyan Bir Türkmen Ailesi (1680-1880)

Ensar Köse

Ağalar: Konya Aladağ'da Âyan Bir Türkmen Ailesi (1680-1880)

Çevirmen:

Kategori: Tarih

₺126,00 180,00 ₺

E-Posta Adresiniz

Yeni çıkan kitaplar, kampanyalar ve tüm yeniliklerden haberdar edelim.

Üyelik Sözleşmesi, Aydınlatma Metni’ni ve Gizlilik ve Çerez Politikası’nı okudum, anladım ve onaylıyorum.

Lütfen Üyelik Sözleşmesi, Aydınlatma Metni ve Gizlilik ve Çerez Politikası metinlerini onaylayınız!