Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır

Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır

HAYATI - BİYOGRAFİSİ

Muhammed Hamdi Efendi, 1878 yılında Antalya’nın Elmalı ilçesinde, ilmiye sınıfına mensup bir ailede dünyaya gözlerini açtı. İlk ve ortaöğretimi ile hafızlığını burada tamamladıktan sonra yüksek öğrenimi için 1895’te İstanbul’a geldi ve Küçük Ayasofya Medresesine yerleşti. Bir yandan klasik medrese eğitimine devam ederken diğer yandan Mekteb-i Nüvvâb’ı birincilikle bitirdi. Klasik İslami ilimlerin yanı sıra edebiyat, felsefe, mûsikî ve hat gibi alanlara ilgi duydu. II. Meşrutiyet döneminde Beyazıt Medresesinde iki yıl dersiamlık yaptı. Mekteb-i Nüvvâb ve Mekteb-i Kudāt’ta fıkıh, Medresetü’l-Mütehassısîn’de usûl-i fıkıh, Süleymaniye Medresesinde mantık, Mekteb-i Mülkiye’de de vakıf hukuku dersleri verdi. İlmi hayatının yanında siyasette de aktif görevler aldı. II. Meşrutiyetin ilk meclisine Antalya mebusu olarak girdi. Damad Ferit Paşanın birinci ve ikinci hükümetlerinde evkāf nâzırı olarak görev aldı. Cumhuriyetin ilanıyla beraber, görev aldığı kurumlar lağvedilince bu dönemdeki hayatı genelde evinde uzlette geçti. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin teklifiyle Hak Dini ve Kur’an Dili isimli tefsiri hazırlayan Elmalılı, 27 Mayıs 1942’de İstanbul’da vefat etti. 

YAZARIN KİTAPLARI

Osmanlı Vakıf Hukukuna Giriş: Ahkâm-ı Evkāf

Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır

Osmanlı Vakıf Hukukuna Giriş: Ahkâm-ı Evkāf

Çevirmen:

Kategori: Tarih

₺36,00

E-Posta Adresiniz

Yeni çıkan kitaplar, kampanyalar ve tüm yeniliklerden haberdar edelim.