Abidin Paşa

Abidin Paşa

HAYATI - BİYOGRAFİSİ

Osmanlı Devleti’nin son döneminde hizmet etmiş devlet adamı ve yazardır. Arnavutluk ileri gelenlerinden Dino ve Çam ailelerine mensuptur. Memleketinde iyi bir eğitim aldıktan sonra İstanbul’a gelerek Mülkiye sınıfından devlet hizmetine girdi. Saray muhafızlığı sonrasında çok sayıda idari görevlerde bulundu. Doğduğu yer olan Preveze’de mutasarrıf muavinliğinden sonra merkez kaymakamlığı ve Narda kaymakamlığı yaptı. İzmir Temyiz Meclisi İkinci Başkanlığı, İzmir’de kurulan Olağanüstü Komisyon Başkanlığı; Tekfur Dağı, Varna, Sofya ve çeşitli kazalarda mutasarrıflık görevlerinde bulundu. 1873 yılında kurulan Dersaadet Tahvilat Borsası’nın ilk komiserliğini yaptı. Rumeli Beylerbeyi rütbesini aldı, Doğu Anadolu Islahatı göreviyle Elazığ -Diyarbakır ve Sıvas Komiserliğinde görevlendirildi. Selanik, Adana, Sıvas, Ankara ve Akdeniz Adaları valiliğinde bulundu. Hariciye Nazırlığına getirildi (1880). Kabri Fatih Türbesi avlusundadır. Aynı zamanda ehl-i tarik olan Abidin Paşa, tarik-i Halvetiyye’den İstanbul’da Merkez Efendi dergâh-ı şerifi post- nîşîni merhum Nûreddin Efendi’ye mensuptu. Ana dilleri olan Türkçe, Arnavutça ve Yunanca dışında Arapça, Farsça, Fransızca, İtalyanca biliyordu. Bu dillerin edebiyatlarına da vakıftı. En bilinen eseri, Mesnevi’nin birinci cildinin tercüme ve şerhidir. Borsa işlemlerini anlatan Hava Oyunları risalesi konusunda temel kaynaktır.

YAZARIN KİTAPLARI

Borsa Risalesi: Hava Oyunları

Abidin Paşa Celali Yılmaz

Borsa Risalesi: Hava Oyunları

Çevirmen:

Kategori: İktisat

₺24,00

E-Posta Adresiniz

Yeni çıkan kitaplar, kampanyalar ve tüm yeniliklerden haberdar edelim.