Post-Truth Çağda Gerçekliğin Yeniden İnşası

Teknik ve Büyü faşizmin yeniden dirildiği, çevresel yıkımın kapitalist biyo-politiklerle birleştiği ve post-truth teriminin Oxford Sözlüğü tarafından yılın kelimesi olarak seçildiği bir dönemde kaleme alındı.

Kitap, tekniğin kendisini mutlak dil yoluyla dayattığı bir çağda gerçekliği yeniden inşa etmenin, bir anlam dünyası kurmanın ve onu muhafaza etmenin imkânını sorguluyor. 

Gerçeklik krizi 

Gerçekliğin mahiyetine ilişkin soru sormak düşünce tarihi ile yaşıt olsa da Campagna bu soruya vereceğimiz cevabın bizatihi kendisinin gerçekliği inşa etme gücüne sahip olduğunu Teknik ve Büyü’nün temel argümanı olarak konumlandırıyor. Heidegger, Jünger ve Stirner’den; İbnü’l-Arabî, Sühreverdî ve Molla Sadra’ya uzanan Campagna, betimlenemezlik kavramı çevresinde gerçekliği yeniden inşa etme kabiliyetine sahip alternatif bir çıkış noktası arıyor. 

Campagna tekniğin ve büyünün gerçeklik sistemleri arasında bir ayna yansıması olduğunu ileri sürerek kitabın ilk ve son bölümleriyle ortadaki iki bölümünü katlanır bir aynanın iki yüzü gibi tasarlıyor. Bu nedenle Tekniğin Dünyası bölümü, Büyünün Dünyası bölümünün negatif yansıması olarak konumlanıyor.

Tekniğin Kozmogonisi: Savunmasızlık Olarak Hayat

Her kozmolojinin bir kozmogoniye dayandığını ileri süren Campagna, araştırmasının amacını açıklamak için kozmogonin metafizikten daha yerinde bir terim olduğunu ileri sürerek eserini Tekniğin Kozmogonisi ve Büyünün Kozmogonisi başlıkları altında biçimlendirmeyi seçiyor. Günümüzün kozmogonik formu olan teknik, hegemonik statüsünden aldığı güçle fiziksel dünyayı olduğu kadar anlam dünyamızı da şekillendiriyor ve artık hayat bize bir savunmasızlık olarak görünüyor. Diğer taraftan tekniğin söz konusu tarihsel üstünlüğü, tekniğin gerçekliğin tüm muhtemel formlarını kuşattığı anlamına da gelmiyor. Bu nedenle kitabın ikinci bölümünde Campagna, tekniğin kozmogonisinin yarattığı gerçekliğin tanınması ile fark edilebilir hale gelen farklı gerçeklik tasarımlarının imkânına dikkat çekiyor.   

Büyünün Kozmogonisi: Betimlenemez Olarak Hayat 

Gerçekliğin çözülmesi ve anlam dünyamızda yönümüzü bulmamızı sağlayan ufku kaybetmek gerçeklik krizinin sebebidir. Tarih boyunca büyünün kullanım sebeplerinden biri de büyünün, gerçeklik krizinin yol açtığı belirsizliği gidererek anlam dünyasının kaosunu, kozmosa dönüştürdüğüne inanılmasıdır. Campagna da büyüyü, tekniğin dayattığı gerçeklik anlayışının yarattığı savunmasızlığı tedavi edecek bir kozmogonik sistem olarak öneriyor.  

Post-truth çağda anlam dünyasını inşa edeceği zemini tümüyle yitiren özne, nihilizmin yol açtığı metafizik ve etik çıkmazlara ilişkin felsefi bir çıkış yolu bulmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor. Teknik ve Büyü, gerçekliğin inşa edilebilir olduğu tezinden hareketle tekniğin dayattığı gerçekliğe alternatif gerçeklik sistemleri inşa etme imkânına dikkat çekiyor. Bir başka deyişle Campagna bize, dünyayı değiştirmek istersek ilk yapmamız gereken şeyin onun dayandığı gerçeklik kavramını değiştirmek olduğunu hatırlatıyor.  

  • 29.12.2021

İLE İLGİLİ MAKALELER

E-Posta Adresiniz

Yeni çıkan kitaplar, kampanyalar ve tüm yeniliklerden haberdar edelim.